Belgische faculteit voor Homeopathische Geneeskunde

Home

Welkom op de vernieuwde website van de Belgische Faculteit voor Homeopatische Geneeskunde.
 

De Faculteit werd eind jaren 90 opgericht met als doel het onderwijs in de klassieke homeopathie te harmoniseren en te regulariseren.
Dit gebeurde rond een consensus waarin de meeste scholen zich konden vinden.

Na jaren van oppuntstelling, het invoeren van een curriculum (theorie + praktijk) en een nationaal examen kon de Faculteit in 2001 de eerste nationale diploma’s afleveren: de officiële start.

Sedertdien werden er al meer dan 500 diploma’s uitgereikt aan erkende beoefenaars van zowel humane (artsen en tandartsen) als diergeneeskunde.
In de toekomst komen hier ook de vroedvrouwen en -mannen bij (KB van 2014).
De apothekers krijgen een aangepaste opleiding die gehonoreerd wordt met een certificaat.

De faculteitsraad (waarin iedere ge-accrediteerde school vertegenwoordigd is) heeft als prioriteit de hoge kwaliteit van het homeopatische onderwijs in Belgie te garanderen.
Het afleveren van goed gevormde homeopaten is hierbij de grootste waarborg voor de toekomst van deze edele natuurgeneeswijze.


Links: Dr. Vet. Arlette Blanchy - Secretaris BFHG
Rechts: Dr. Jean- Louis SMOUT - Dekaan BFHG

Lang leve homeopathie  ~  Lang leve Hahnemann!

Belgische faculteit voor Homeopathische Geneeskunde